Skip to content

Roboty Epistolio

Představujeme vám rodinu robotů Epistolio. Tito roboti mají snadné použití a lze je individuálně naprogramovat.

Aplikace lakovacích robotů v různých odvětvích:

APLIKACE PRO DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

Roboti a linky na lakování křesel, montovaného nábytku, truhlic, kuchyňských dílů, oken, dveří,
hran ve stohu, součástí postelí a demontovaných dílců.

Lakovaci robot

APLIKACE PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Aplikace pro výrobce určená k automatickému lakování výrobků z umělých hmot, například plastových židlí, domácích spotřebičů, autodílů, TV skříněk, přileb atd.

Epistolio plastic

APLIKACE PRO KOVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL

Roboti na elektrostatické práškové i tekuté lakování kovových součástí, například konstrukcí, kontejnerů a koster, elektroskříněk, chladniček, součástí automobilů a zemědělských strojů, kol, elektromotorů a ventilů.

Epistolio metal

GLAZOVÁNÍ A SPECIÁLNÍ PRŮMYSL

Roboti na automatické glazování sanitárních předmětů a na povrchové úpravy keramiky. Aplikace nástřiku na materiály ze skleněných vláken a kompozitu, nástřik uvolňovacích činidel na výlisky či teflon.

Epistolio glazur