Skip to content

Simulace ve Visual Components

manufacturer (1)

Simulace

Naše společnost zajišťuje návrh a realizaci robotických pracovišť. Našim zákazníkům nabízíme počítačovou simulaci robotických aplikací a automatizovaných systémů. Pro simulace používáme program Visual Components. Visual Components je software pro 3D simulaci robotických pracovišť, výrobních procesů a zařízení. Bližší popis tohoto softwaru nejdete v kategorii Produkty.

Simulace umožňují:

  • Návrh automatizovaného systému nebo robotického pracoviště​
  • Offline programování robotických aplikací
  • Zkrácení doby návrhu automatizovaných a robotických aplikací
  • Identifikaci kritických míst výrobních provozů
  • Ekonomické posouzení navržených variant řešení výrobních linek