Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Naszym celem jest ochrona Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Robix Automation sp z.o. z siedzibą w Żorach w ul. Boczna 10; REGON: 380876309
NIP: PL5252757886

2. Jak gromadzimy dane

1. Dane są gromadzone od osoby, która wypełnia formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej: https://www.robixautomation.com/pl/

2. Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, np. od pracodawców, w imieniu których działa osoba, innych użytkowników, którzy kontaktują się z nami w związku z realizowanymi zleceniami.
4. Dane mogą pochodzić również z ogólnodostępnych źródeł, np. ze stron publikowanych w Internecie.

3. Dlaczego gromadzimy dane

1. Gromadzimy i wykorzystujemy twoje dane do następujących celów:
– Monitorowanie i utrzymanie serwisów wymienionych w punkcie 2.1.
– Świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem danego serwisu.
– Kontakt za pomocą formularza kontaktowego.
– Marketingowych.
– Przyjmowanie zgłoszeń od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje).

4. Jakie dane gromadzimy

1. Dla każdego procesu i celu gromadzimy różne rodzaje danych. Mogą one obejmować:
– imię i nazwisko,
– dane kontaktowe (adres e-mail, stanowisko, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
– dane firmy (nazwa firmy, NIP, status płatnika VAT EU, kraj),
– numery sprzedanej przez nas licencji (numer seryjny),
– nazwa użytkownika,
– informacje o dokonanych transakcjach (daty, czas, rodzaj transakcji, szczegóły dotyczące transakcji),
– informacje o udzielonych zgodach, akceptacjach,
– zgłoszenia przyjęte od użytkownika (awarie, zagrożenia i naruszenia, reklamacje),

5. Podstawa prawna przetwarzania

1. Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne:
-w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b GDPR. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami),
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f GDPR),
– do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f GDPR.
2. Możemy także przetwarzać twoje dane osobowe, ponieważ udzieliłeś nam (wyraźnej) zgody. (zgodnie z Art. 6 (1) a Rozporządzenia).

6. Okres przechowywania

1. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy z klientem.

7. Przysługujące prawa

1. Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, usunięcia twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
2. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania twoich odnośnych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
3. Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.