Skip to content

Symulacje w Visual Components

Simulacja

Nasza firma zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem zrobotyzowanych stanowisk pracy. Naszym klientom oferujemy symulacje komputerowe aplikacji zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemów. Do symulacji używamy programu Visual Components. Visual Components to oprogramowanie do symulacji 3D stanowisk pracy robotów, procesów produkcyjnych i wyposażenia. Więcej informacji znajdziecie w sekcji Oprogramowania/ Visual Components

Symulacje pozwalają na:

  • Projekt zautomatyzowanego systemu lub zrobotyzowanego stanowiska pracy
  • Programowanie offline aplikacji robotycznych
  • Skrócenie czasu projektowania aplikacji zautomatyzowanych i zrobotyzowanych
  • Identyfikacja krytycznych punktów zakładów produkcyjnych
  • Ocena ekonomiczna proponowanych wariantów rozwiązań linii produkcyjnych