Comau jest wiodącą firmą w dziedzinie automatyki przemysłowej na poziomie światowym. Łącząc innowacyjne rozwiązania inżynieryjne z łatwą w użyciu, otwartą automatyzacją i technologiami wspomagającymi, Comau pomaga firmom każdej wielkości – iz wielu segmentów przemysłowych – wykorzystać pełny potencjał cyfrowej produkcji. Kompetencje Comau wynikają z ponad 45 lat sprawdzonego doświadczenia w terenie i silnej obecności w każdym większym kraju uprzemysłowionym.