Visual Components 4.7 – Simplify the Complex

Visual Components 4.7 je navržen tak, aby řešil složité moderní výrobní systémy, zlepšil uživatelský komfort, zvýšil produktivitu a pomohl zjednodušit komplikované věci tak, aby jeho uživatelé mohli bez ohledu na projekt snadno a s jistotou dosáhnout svých cílů.

Visual Componets pokračuje v rozšiřování nabídky připojení robotů různých značek a nyní je nabízen zásuvný modul pro připojení robotů Doosan. Uživatelé mohou urychlit testování a ověřování programů robotů Doosan přímým propojením s řídicími jednotkami robotů Doosan prostřednictvím Visual Components.

Kromě toho poskytuje Visual Components 4.7 rozšířené možnosti modelování procesů (PM) pro složité výrobní systémy, jako jsou například skladové procesy. Díky začlenění větších možností filtrování a přiřazování produktů lze nyní simulovat flexibilní logistiku a složité pracovní příkazy, což vede k větší přizpůsobivosti výrobních procesů. Přidání funkce PM Missions podporuje simulaci složitějších úloh přizpůsobených konkrétním zdrojům, což dále rozšiřuje možnosti přizpůsobení a simulace provozní efektivity.

V duchu podpory lepší spolupráce a vizualizace nyní Visual Components podporuje export animací FBX simulací. To znamená, že můžete bez námahy sdílet projekty s klíčovými zúčastněnými stranami, což posiluje spolupráci a rozhodovací procesy.

A konečně, nově zavedený editor více programů nabízí jednodušší přístup k efektivní správě více robotických programů současně, což v konečném důsledku šetří čas, zlepšuje pracovní postupy ladění a zvyšuje efektivitu programování.

Co nového?

Zjednodušené modelování procesů pro sofistikované výrobní systémy

Efektivní třídění výrobků ve výrobní lince je zásadní pro zvýšení efektivity, zejména pokud pracujete s výrobou s vysokým podílem směsi a malým objemem nebo se skladováním.

Modelování procesů v aplikaci Visual Components proto nyní nabízí větší možnosti filtrování/párování produktů s vylepšeným uživatelským rozhraním, což uživatelům poskytuje větší flexibilitu při definování výrobních toků a snižuje potřebu více typů produktů a skupin toků.

Mezi nové filtry produktů patří např:

  • Filtr vlastností výrobku
  • Filtr výrazů
  • Filtr specifických výrobků

Kromě širších možností filtrování a porovnávání produktů můžete nyní využít efektivnější přístup k definování správných toků úloh a efektivní správě zdrojů. S novým řídicím systémem Mission Controller, který je k dispozici v našem katalogu eCatalog, můžete nyní propojit řídicí systém se zdroji (jako jsou lidé, mobilní roboti, atd.) a vytvářet vlastní úlohy ve svých simulacích.

Mise rozšiřují možnosti vašich zdrojů tím, že umožňují definovat takové věci, jako jsou volitelné kroky, provádění vlastních akcí, synchronizace s jinými zdroji a procesy a další; rozšiřují možnosti simulace maximální provozní efektivity zdrojů.

Tyto aktualizace modelování procesů jsou nyní k dispozici ve všech produktech Visual Components.

Projděte si naše obsáhlé výukové materiály, kde se dozvíte více o nových produktových filtrech a získáte přehled o PM misích.

Připojení a simulace skutečného chování robotů Doosan


Důležitým prvkem této verze je nový plugin pro propojení s roboty Doosan.

Tento nástroj umožňuje uživatelům vytvářet a vizualizovat digitální dvojčata a usnadňuje případy použití virtuálního uvedení do provozu – to vše v rámci jediné platformy. Nyní máte možnost vytvářet simulace pomocí Doosan Robots a ověřovat je pomocí Doosan DART-Studio. Toto robustní nastavení vám umožňuje modelovat projektové plány, synchronně testovat programy robotů s PLC a ověřovat jejich výkonnost. Díky tomu odpadá nutnost používat více nástrojů a s nimi spojené problémy, což poskytuje zjednodušenou, jednotnou platformu pro všechny Vaše úlohy simulace a validace robotů, aniž byste museli investovat značný čas a úsilí do fyzických zkoušek.

Nová verze softwaru navíc obsahuje vylepšený postprocesor pro roboty Doosan. Tato funkce zjednodušuje proces exportu robotických programů převodem programů robotů Doosan z jazyka Visual Components do jazyka robotů DRL. Díky tomuto zjednodušenému přechodu od simulace k reálnému použití je Visual Components 4.7 univerzálním řešením pro potřeby programování robotů.

Propojení s roboty Doosan je k dispozici pouze s aplikací Visual Components Premium.

Chcete-li se podrobně seznámit se zásuvným modulem Doosan Connectivity Plugin, podívejte se do našeho podrobného tutoriálu.

Zrychlené programování a ladění robotů


Na záložku „Program“ byla přidána nová funkce, která umožňuje zobrazit více editorů programů pro různé roboty.

Tento editor více programů podporuje zobrazení provádění a programování více programů robotů současně, což šetří Váš čas, zvyšuje produktivitu při programování více robotů a pomáhá zvýšit možnosti ladění, protože můžete sledovat provádění programů více robotů současně.

Editor více programů je k dispozici se všemi produkty Visual Components.

Rozšířená spolupráce a vizualizace


Díky exportu animací FBX můžete nyní snadno sdílet animace svých simulací jako soubory FBX.

FBX je formát souborů, který se běžně používá v oblasti 3D softwaru. Jedná se o proprietární formát vyvinutý společností Autodesk, který se dočkal širokého rozšíření a je podporován mnoha softwarovými aplikacemi, jako jsou mimo jiné Autodesk Viewer, Maya, 3ds Max a Blender.

Možnost exportovat své simulace jako animace do formátu FBX pomocí Visual Components umožní uživatelům vizuálně, efektivně a rychle sdělovat své nápady, což z něj činí ideální formát pro spolupráci při navrhování.

Export animací do formátu FBX je k dispozici pouze pro uživatele programu Visual Components Premium.

Zjednodušení složitého


Visual Components 4.7 je komplexní řešení přizpůsobené požadavkům moderních výrobních systémů. Mezi hlavní vylepšení verze 4.7 patří zrychlené testování a ověřování činnosti robotů, zdokonalené modelování procesů, vylepšené nástroje pro spolupráci a vizualizaci a zjednodušené programování robotů. Tato vylepšení společně nabízejí uživatelské prostředí zaměřené na zvýšení produktivity a zjednodušení složitosti výroby prostřednictvím simulace.

Spojte se s námi a zjistěte více o tom, jak může Visual Components 4.7 podpořit Vaše výrobní procesy, zlepšit efektivitu a přispět k celkovému obchodnímu úspěchu. Jsme vždy připraveni Vám ukázat plný potenciál systému Visual Components.

Zaujal vás tento produkt?

Zpět na aktuality